Contact CLB


C.L.B. - OOSTENDE

Hennepstraat

8400 Oostende

059/702100

 

Contactpersoon voor onze school: Mevr Lindsay Jeffries, Siska Creyf

 

U kan het CLB steeds contacteren i.v.m. leer- en gedragsproblemen en/of medische begeleiding van uw kind.

U krijgt er ook info i.v.m. verdere studiemogelijkheden na het basisonderwijs.