Werkbrief

 

Vanaf het 3de leerjaar wordt er gewerkt met een werkbrief.

Dit houdt in dat de leerlingen alle basisleerstof meekrijgen maar extra volgens hun niveau en tempo oefeningen krijgen.  Voor het ene kind zijn dat extra opdrachten om de basisleerstof in te oefenen, voor de knappere leerlingen zijn dit meer uitdagendere, moeilijkere opdrachte.  De kinderen weten op elk moment wat ze kunnen doen tijdens deze werktijd. De leerkracht heeft op deze manier een heel goed zicht op de specifieke ondersteuning die leerlingen nodig hebben.  Voor de leerlingen is het een extra stimulans om zelfstandig te werken.