Klassen doorbreken: een voordeel voor ieder kind

 

Crea - activiteiten

De naam ‘klasdoorbrekend’ zegt het zelf: we breken de klassen open en werken samen met de leerlingen uit klas 3, 4, 5 & 6. Wekelijks werken wij in een 4 à 5 tal groepjes aan de verschillende onderdelen van muzische vorming.

We werkten reeds heel wat onderdelen uit zoals beeld, drama, beweging, muziek & media, maar ook handwerk, koken, timmeren en ICT komen aan bod.

 

Spelling

We werken nogmaals klasdoorbrekend, maar nu met de leerlingen van de klassen 2, 3, 4, 5 & 6. Gedurende een periode van 6 weken werken we aan 1 bepaald spellingonderdeel. De leerlingen leggen eerst een dictee af en op basis van die resultaten worden ze verdeeld in verschillende leergroepen.

De volgende weken werken ze in hun groep aan dat specifieke spellingprobleem. We herbestuderen 4 grote spellingonderdelen gedurende het volledige schooljaar. Leerlingen die deze regels reeds goed beheersen, krijgen andere opdrachten zoals het inoefenen van de werkwoordvervoegingen, creatief schrijven of voorlezen bij de kleuters. Deze klasdoorbrekende spelling vervangt niet de gewone spellingles, maar dit is een aanvulling op het normale taalpakket.

 

Klasdoorbrekend niveaulezen

Met behulp van heel wat leesouders slagen wij er in om wekelijks de leerlingen op te splitsen in kleine groepjes van maximum 4 leerlingen volgens hun AVI – leesniveau.

Op die manier oefenen de leerlingen heel intens het lezen in en gaan hun tempo en uitspraak er alsmaar op vooruit.